Споразумение за интеграция

Ако получавате помощи от Бюрото по труда, ще сключите споразумение за интеграция с Бюрото по труда. Това е писмена декларация, която подписвате заедно с вашия консултант.

Споразумението документира степента, в която Бюрото по труда ще ви подкрепи в целта ви да си намерите нова работа (например чрез заплащане на пътни разходи или разходи за кандидатстване), и какво ще направите в замяна (например кога и колко често ще кандидатствате за свободни позиции). Продължителността и съдържанието на споразумението са индивидуално съобразени с вас и вашата професионална цел.

Сключването на споразумение за интеграция се изисква по закон. От 1 юли 2023 г. споразумението за интеграция ще бъде заменено с плана за сътрудничество.

Тази статия беше ли ви полезна?
Pin
Вашият отговорен специалист по консултиране във вашето местоположение в центъра за работа. Все още не знаете местоположението на вашия отговорен център за работа? Намери го сега.