Споразумение за включване

Ако получавате обезщетение за безработица II, сключете споразумение за интеграция с центъра за работа. Това е писмена декларация, която вие и вашият съветник подписвате.

Споразумението документира степента, до която центърът за работа ви подкрепя във вашата цел да си намерите нова работа (напр. От центъра за работа, като поемете пътни разходи или разходи за кандидатстване) и какъв принос правите в замяна (напр. Кога и колко често работите кандидатствайте за свободни работни места). Продължителността и съдържанието на споразумението са индивидуално съобразени с Вас и Вашата професионална цел. 

Сключването на споразумение за интеграция се изисква по закон.

Pin
Вашият отговорен специалист по консултиране във вашето местоположение в центъра за работа. Все още не знаете местоположението на вашия отговорен център за работа? Намери го сега.