Екип за академични професии

Имате академична степен от университет или университет за приложни науки и дипломата ви или последната ви професионална дейност в академична среда е била преди не повече от четири години? След това Екип за академични професии (накратко TAB) по пътя ви към доходна работа. Тъй като гледаме цялостно на вашата житейска ситуация, ние се грижим не само за вас, но и за другите възрастни членове на общността, които имат нужда от помощ. 

На първия етап нашите консултанти, които са разпределени по професионални групи, работят с вас, за да разработят индивидуална стратегия за стаж въз основа на вашите знания и умения. Във втората стъпка ви помагаме да приложите тази стратегия. За тази цел имаме достъп до широк набор от услуги за подкрепа, индивидуално съобразени с вашите нужди. В допълнение към свързаната със съдържанието и финансовата помощ при кандидатстване и интервюта за работа, можем да ви предложим подкрепа за развиване на меки умения или за трансфер на знания и професионално развитие. За потенциалните работодатели при определени обстоятелства имаме възможност да създадем допълнителен стимул за наемане на работа, като предоставим финансова подкрепа.

Тази статия беше ли ви полезна?