Jobcenter Logo

Новини
Изберете тема

Еднократно плащане в размер на 200 евро в края на юли

01 юли 2022 г.

Понастоящем чрез служебните ни номера постъпват много запитвания относно еднократното плащане за получателите на обезщетение за безработица II. Всеки, който през юли 2022 г. има право на обезщетение за безработица II или на социални помощи като самотно лице, самотен родител или пълнолетен партньор, ще получи еднократно плащане в размер на 200 евро. Това се автоматично одобрява и изплаща в края на юли. Като клиент на Бюрото по труда не е необходимо да правите нищо друго. Решението ще ви бъде изпратено отделно.

Цялата информация за детския бонус, който се изплаща от службата за семейни помощи, може да бъде намерена на уебсайта на службата за семейни помощи.

Тази статия беше ли ви полезна?
Phone
Нашата услуга телефон на клиента можем да организираме: (0231) 842-1110