Jobcenter Logo

Новини
Изберете тема

Гореща линия за бежанци от Украйна - обучение и търсене на работа

19 април 2022 г.

Федералната агенция по заетостта създаде специална гореща телефонна линия за бежанците от Украйна. Експертите по консултиране там предоставят на бежанците информация за Търсене на работа и обучение на украински и руски език:

  

0911 1787915*

  

Горещата линия е на разположение от 8 до 16 ч. от понеделник до четвъртък и от 8 до 13 ч. в петък

Услугата е насочена към хора, които се интересуват от наемане на работа или обучение, напр. относно признаването на чуждестранни училищни и професионални квалификации и езикови курсове.

  

*Повикването не е безплатно. За повикване към немската фиксирана мрежа се начисляват такси. Технически не е възможно да се създаде безплатна гореща линия, тъй като номерата 0800 не могат да се избират с телефони, оборудвани с украински договор за мобилни услуги.

  

Тази статия беше ли ви полезна?
Phone
Bundesagentur für Arbeit
09111787915