Jobcenter Logo

Новини
Изберете тема

Информация за доходите на гражданите към 01 януари 2023 г.

06 декември 2022 г.

Доходът на гражданина ще замени основното подпомагане на доходите на 1 януари 2023 г.

Ако в момента получавате помощи от Бюрото по труда, не е необходимо да подавате отделно или ново заявление. Автоматично ще получавате по-високата стандартна ставка.

Даже ако вече сте подали заявление и все още не сте получили решение, корекцията ще се извърши автоматично (решенията ще бъдат изпратени през първата седмица на януари 2023 г.).

Месечната стандартна ставка ще се увеличи на:

Самостоятелни или самотни родители502 €
Двойки (на партньор) в BG*, ако и двамата са пълнолетни451 €
18- до 24-годишни в BG* на родителите402 €
14- до 17-годишнигодини в БГ*420 €
Деца от 6 до 13 години348 €
Деца до 5 години318 €

*Родители в нужда

Националната програма за подпомагане на деца в нужда Федералното министерство на труда и социалните въпроси (BMAS) и Федералната агенция по заетостта предоставят на своите страници информация за доходите на гражданите.

Тази статия беше ли ви полезна?
Phone
Нашата услуга телефон на клиента можем да организираме: (0231) 842-1110