Jobcenter Logo

Чиракуване и двойно обучение

Като съвместно съоръжение, Центърът за работа в Дортмунд не се обучава сам. Има обаче възможности да бъдат обучени като младши служители за работа в центъра за работа в Дортмунд чрез двамата доставчици - Федералната агенция по заетостта и град Дортмунд. 

Федералната агенция по заетостта (BA) предлага следните възможности за обучение и обучение:

  • Дипломни програми по управление на пазара на труда (B.A.) или съвети за образование, професия и заетост (B.A.) в Университета на Федералната агенция по заетостта (HdBA)
  • Обучение за специалист по услуги на пазара на труда

Град Дортмунд предлага следните възможности за обучение и обучение:

  • Административен администратор: в (държавен служител: в средна служба) за използване в центъра за работа в Дортмунд
  • Бакалавър по право (LL.B) за работа в центъра за работа в Дортмунд
Тази статия беше ли ви полезна?