Jobcenter Logo

Açık işler
Bir tema seç

girişim başvurusu

İşe almakla ilgileniyorsanız, bize performans işleme, işe yerleştirme, giriş alanında uzman yardımı veya performans işlemede uzman yardımı alanlarında spekülatif başvurular gönderebilirsiniz. 

Lütfen gelen istenmeyen başvuruların altı hafta sonra imha edileceğini ve bu nedenle artık ihale sürecinde dikkate alınmayacağını anlayın.

Lütfen ayrıntılı başvurunuzu e-posta ile şu adrese gönderin: Jobcenter-Dortmund.Bewerbung@jobcenter-ge.de veya postayla:

İş merkezi Dortmund
Ekip personeli
İşe Alım 915.B
Kampstrasse 49
44137 Dortmund

Herhangi bir sorunuz varsa, personel alımından Bayan Axhausen mevcuttur (bkz. İletişim).
Veri korumaya ilişkin bilgiler aşağıdaki adreste bulunabilir: Başvuru sürecinde veri toplama.

Bu makale size yardımcı oldu mu?