Jobcenter Logo

Toplu Teslimat

Kanuni hükümlere göre, muhatabın nerede olduğu bilinmiyorsa ve bir temsilci veya tebligat almaya yetkili kişiye tebligat yapılması mümkün değilse, resmi belgeler tebligat yoluyla tebliğ edilebilir.

Bir web sitesinde yayın bağlamında kamuya duyuru da mümkündür. COVID-19 salgını sırasında Jobcenter Dortmund, bu web sitesinde indirme alanında yayınlamaya karar verdi.

Bu makale size yardımcı oldu mu?