Jobcenter Logo

Notificări publice

În conformitate cu dispozițiile legale, documentele oficiale pot fi notificate sau comunicate prin anunț public în cazul în care nu se cunoaște locul unde se află destinatarul și nu este posibilă notificarea sau comunicarea către un reprezentant sau un destinatar autorizat.

Anunțul public poate fi, de asemenea, publicat pe un site internet. Centrul pentru ocuparea forței de muncă din Dortmund a decis să îl publice pe acest site web în zona de descărcare în timpul pandemiei COVID-19.

Ți-a fost de ajutor acest articol?