Jobcenter Logo

Notificări publice

În conformitate cu dispozițiile legale, documentele oficiale pot fi notificate sau comunicate prin anunț public în cazul în care nu se cunoaște locul unde se află destinatarul și nu este posibilă notificarea sau comunicarea către un reprezentant sau o persoană autorizată.

Un anunț public este, de asemenea, posibil în cadrul publicării pe un site internet. Jobcenter Dortmund a decis să publice informațiile de pe acest site web în zona de descărcare în timpul pandemiei COVID 19.