Jobcenter Logo

Notificări publice

În conformitate cu dispozițiile legale, documentele oficiale pot fi notificate sau comunicate prin anunț public în cazul în care nu se cunoaște locul unde se află:destinatarul și nu este posibilă notificarea sau comunicarea către un:n reprezentant sau o persoană autorizată să primească notificarea sau comunicarea.

Noificarea publică este posibilă și în cadrul publicării pe un site web. Jobcenter Dortmund a optat pentru publicarea pe acest site web în zona de descărcare pentru perioada pandemiei COVID-19.

.

Ți-a fost de ajutor acest articol?