Jobcenter Logo

Публични известия

Съгласно правните разпоредби официалните документи могат да бъдат връчени чрез публично обявление, ако местонахождението на адресата е неизвестно и връчването на представител или упълномощен агент е невъзможно.

Публично обявяване е възможно и в рамките на публикация на уебсайт. Бюрото по труда в Дортмунд реши да публикува информацията на този уебсайт в зоната за изтегляне по време на пандемията COVID 19.