Jobcenter Logo

Публични доставки

Съгласно законовите разпоредби официалните документи могат да бъдат връчени чрез публично известие, ако местонахождението на: получателя: неизвестен и доставката на: n представител: в или упълномощен получател: en не е възможно.

Публично съобщение е възможно и като част от публикацията на уебсайт. Центърът за работа в Дортмунд реши да го публикува на този уебсайт в зоната за изтегляне по време на пандемията COVID-19.