Образователен пакет за ученици

Учениците на възраст под 25 години, посещаващи общо или професионално училище, получават стипендия за училищни пособия (напр. Прибори за писане, книги и др.). Ако ученици под 25-годишна възраст живеят в своята общност на нужда, обезщетението автоматично ще бъде прехвърлено към вас в началото на всяко полугодие на училище с вашите редовни обезщетения за ALG II. 

Освен това от град Дортмунд могат да бъдат поискани други така наречени „Ползи за образование и участие“. Те включват например безвъзмездни средства за училищни пътувания и обяд. Допълнителна информация и възможности за кандидатстване можете да намерите на уебсайта на град Дортмунд.

Тази статия беше ли ви полезна?
Phone
Нашата услуга телефон на клиента можем да организираме: (0231) 842-1110