Jobcenter Logo

Преса & Връзки с обществеността

Нашият екип по пресата с удоволствие работи с журналисти, за да представи реални истории от Дортмунд и интересни теми от Jobcenter Dortmund на обществеността. Фокусът ни е върху пазара на труда в Дортмунд, положението на (дългосрочно) безработните, окуражаващи успешни примери и проекти за пазара на труда в Дортмунд.

Ако сте активни в медиите и искате да разговаряте с нас, моля, свържете се с г-жа Зайдел или г-н Бьокер или изпратете имейл на jobcenter-dortmund.presse@jobcenter-ge.de.

Екипът за пресата и връзките с обществеността отговаря само на запитвания за пресата. Ако сте клиент на Jobcenter Dortmund, моля, посетете нашата страница за контакти.

Тук ще намерите актуални съобщения за пресата на Jobcenter Dortmund. В зоната за изтегляне предоставяме нашето лого, както и две снимки на нашите услуги на Бюрата по труда (снимка: Jobcentre Dortmund) за Вашия репортаж.


Съвместно прессъобщение с Агенцията по заетостта в Дортмунд от 31. Август 2022

Пазарът на труда в Дортмунд през август 2022

Пазарът на труда в Дортмунд навлиза в края на лятото стабилен

 • Коефициентът на безработица остава непроменен на 11,2 процента
 • Само умерено увеличение на бежанците от Украйна
 • Повишаващо се търсене на работна ръка
 • Пазарът на обучение преминава в извънреден труд - Оставаме на линия!

(...)

Съвместно прессъобщение с Агенцията по заетостта в Дортмунд от 29 юли 2022 г.

Пазарът на труда в Дортмунд през юли 2022 г.

Украински бежанци пристигат на пазара на труда в Дортмунд

 • Нарастването на украинските безработни оформя картината
 • Равнището на безработица се повишава до 11,2 процента
 • Работодателите са предпазливи при попълването на свободните работни места
 • Все още много възможности на пазара на обучение

(....)

Съобщение за пресата от 28 юли 2022 г.

Ново местоположение на Бюрото по труда на улица Шютценщрасе & Покана за брифинг за пресата Украински бежанци

Бюрото по труда в Дортмунд се премести в друга сграда в Нордщат. Тук се полагат грижи за лица, претендиращи за обезщетения, от пощенски кодове 44145 и 44135, както и за новопристигнали хора.

Покана за брифинг за пресата

"Новото място на Шютценщрасе и положението на украинските бежанци в Дортмунд"

Сряда, 03. август 2022 г., в 13:30 ч.

Schützenstraße 90-92, 44147 Dortmund

(...)Съвместно прессъобщение с Агенцията по заетостта в Дортмунд от 30. Юни 2022

Пазарът на труда в Дортмунд през юни 2022 г.

С началото на лятото безработицата леко се повишава

 • Първо повишение на безработицата през 2022 г.
 • Коефициентът на безработица леко се повишава до 10,5 процента
 • Украинците все по-често търсят подкрепа в Бюрото по труда
 • Пазарът на обучението не излиза в отпуск - все още има много свободни места за чиракуване

(...)

Съвместно прессъобщение с Агенцията по заетостта в Дортмунд от 31 май 2022 г.

Пазарът на труда в Дортмунд през май 2022 г.

Въпреки несигурните времена, пазарът на труда все още е в спокойни води

 • Намалява безработицата и през май
 • Коефициентът на безработица спада до 10,4 процента
 • Потребността за квалифицирани работници расте
 • Все още има какво да се прави: Не отивайте на почивка без обучение

(...)

Съобщение за пресата от 23 май 2022 г. / 2.416 знака

Нов член на управителния съвет на Jobcenter

Байт Бахман пое поста на заместник-управител на Jobcenter в Дортмунд, наследявайки Йорг Даненберг, който в края на миналата година се премести в кабинета на кмета

(...)

Съвместно прессъобщение с Агенцията по заетостта от 03. Май 2022

Пазарът на труда в Дортмунд през април 2022

Въпреки войната и пандемията:
Пазарът на труда продължава да се възстановява

 • Намалява безработицата и през април
 • Коефициентът на безработица спада до 10,6 процента
 • Дългосрочната безработица намалява
 • Потребността от добре обучени квалифицирани работници нараства
 • Пазарът на обучението се задъхва - необходима е смелост за обучение

(...)

Съвместно прессъобщение с Агенцията по заетостта от 02 май 2022 г.

Отваряне: Консултации за придобиване на квалификация и продължаване на образованието в planQ

Осъществяването на професионалните мечти, професионалното развитие или дори пълното преориентиране днес е възможно в почти всеки момент от професионалния живот. Тъй като профилите на длъжностите се променят, добавят се нови, а други изчезват с течение на времето. Темповете на промяна на пазара на труда се ускоряват и са допълнително ускорени от пандемията

(...)

Съвместно прессъобщение с Агенцията по заетостта от 01. Febuar 2022

Пазарът на труда в Дортмунд през януари 2022 г.

Следната вълна в началото на годината продължава да отсъства

 • Нарастването на безработицата е значително по-малко на годишна база
 • Коефициентът на безработица остава под 11%
 • Около 3.300 души по-малко безработни, отколкото преди година

(...)

Съвместно съобщение за медиите с Агенцията по заетостта от 12. Януари 2022

Годишен баланс за 2021 г. на пазара на труда в град Дортмунд - перспективи за 2022 г.

Между пандемията и недостига на квалифицирани работници

Накратко

 • Безработицата непрекъснато намалява през 2021 г.
 • 36.561 безработни средно за годината
 • Средно равнище на безработица 11,4% (без промяна спрямо предходната година)
 • Положително развитие на заетостта
 • Краткосрочната работа осигурява много работни места и през 2021 г.

Преспектива за 2022 г:

 • Намаляване на младежката безработица - по-нататъшно укрепване на дуалното професионално обучение
 • Осигуряване на работна ръка и квалифицирана работна ръка
 • Намаляване на дългосрочната безработица
 • Дигитална бамия и недостиг на умения

(...)

Тази статия беше ли ви полезна?