Jobcenter Logo

За уеб приложението Jobcenter

С нашия уебсайт Jobcenter Дортмунд преследва една визия: да бъде достъпен и разбираем за всички хора. Тук представяме общ преглед на критериите, които използваме за постигането на тази цел.

Пазарът на труда в Дортмунд е символ на достъпността

Достъпността означава, че всички области на живота са достъпни за всеки без чужда помощ и че всеки има еднакви възможности да ги използва. Това включва както аналогови, така и цифрови области на живота и услугите.

Пловдивският Jobcenter Дортмунд е символ на всеобхватна достъпност. Поради тази причина осигуряването на цифрова достъпност е във фокуса и на разработката на нашето уеб приложение.

Достъпността в цифровото пространство включва по-специално четири критерия, които нашето уеб приложение изпълнява изцяло:

възприемчивостта на цифровото съдържание се осигурява чрез представяне без бариери на цялата информация и компоненти на нашето приложение. За тази цел използваме например силни контрасти, анимации и изображения. По този начин гарантираме, че информацията и компонентите на потребителския интерфейс могат да се възприемат и от хора със зрителни увреждания (напр. червено-зелено увреждане).

Пригодността за <стронг>използване на нашето уеб приложение се осигурява чрез напълно безпрепятствено използване на всички функции. За да постигнем това, използваме последователна и ясна структура и отбелязваме така наречените ориентири. По този начин цифровото съдържание се оптимизира за технически приложения за четене на глас (т.нар. екранни четци). Начинът, по който определяме пола на нашите текстове (двойно число за пола), също е възможно най-достъпен.

Понятието разбираемост на цялата информация и функции за работа с нашето уеб приложение се осъществява чрез четивно и лесно разбираемо съдържание. Например, избягваме чужди думи и метафори. Освен това потребителите имат възможност да получат общ преглед на нашите услуги на разбираем език.

Продължителността на нашето уеб приложение се гарантира от надеждната съвместимост на цифровото съдържание с техническите помощни средства, дори ако технологиите се променят. За тази цел се ръководим от предсказуем и съобразен със стандартите дизайн на нашето уеб приложение.

За да дадем възможност на възможно най-много хора да използват нашето уеб приложение, ние предоставяме съдържанието многоезично, на девет езика,. Софтуерът е превел текстовете автоматично и не предоставя никаква гаранция. Полагаме всички усилия да проверяваме и оптимизираме съдържанието ръчно. Затова е възможно някои части да са в процес на превод. Полагаме всички усилия за по-нататъшно оптимизиране на тази услуга. Можете да ни съобщите за грешки в превода и използването на сайта в точка "Разни" чрез нашия формуляр за контакт или чрез този линк.

Учебно видео Jobcenter Web-App

В това кратко видео правим преглед на най-важните функции на jobcenterdortmund.de. В зоната за изтегляне ще намерите и ръководство като PDF.

Да заредите видео?

С зареждането на видеоклипа приемате политиката за поверителност на YouTube. Научете повече.

Тази статия беше ли ви полезна?