Jobcenter Logo

За работодателите

Нашата служба за работодатели е на разположение, за да ви помогне и посъветва като работодател в търсенето на нови служители. Ние бързо и небюрократично намираме работниците, от които се нуждаете. Фокусът на нашата работа е върху предложения за работа, които са подходящи за групата клиенти на Бюрото по труда. Обикновено това са работни места за полуквалифицирани и неквалифицирани работници, както и за хора, които започват кариера или се преквалифицират. Особено важно за нас е устройването на работа на хора, чийто достъп до пазара на труда е особено затруднен, като например дългосрочно безработни, лица с тежки увреждания и рехабилитирани лица. Ето защо създадохме специални екипи за тези групи хора, които се грижат за консултирането на работодателите.

Нашата безплатна оферта за вас като работодател включва:

  • Компетентна подкрепа за планирането на персонала ви
  • Лично консултиране на място
  • Съвети относно обявите за работа
  • Подкрепа при подбора и селекцията на служителите
  • Подкрепа при подбора на служителите
  • .Консултации за актуални възможности за финансиране
  • Подкрепа при формалностите за кандидатстване

Предложихме допълнителна информация за нашите услуги в процеса на подбор на персонал в нашата листовка Arbeitgeber:innenservice. Освен това можете да намерите възможности за финансова подкрепа, както и ползи и предложения за Вас като работодател на Грант за интегриране и Предоставяне на услуги за хора с увреждания.

Phone

Общи услуги

Phone

Общи услуги

Phone

Общи услуги

Phone

Строителство/производство (търговско/техническо)

Phone

Строителство/производство (търговско/техническо)

Phone

Кол център

Phone

Търговия (нехранителни стоки)

Phone

Търговия (храна)

Phone

Hotels & Gaststätten

Phone

Хотели и ресторанти

Phone

Търговия (храни)

Phone

Логистика/транспорт

Phone

Временна работа / услуги за персонала

Phone

Грижи, здравеопазване и социални въпроси

Phone

Грижи, здравеопазване и социални въпроси

Phone

Ръководител на екип

Phone

Под 25 години

Phone

Самотни родители

Phone

Хора с увреждания

Phone

Дългосрочно безработни

Phone

Преобразуване на мини работни места

Phone

Общ работодател: вътрешна гореща линия

Phone

Логистика/транспорт