Jobcenter Logo

Обучение & дуално обучение в Бюрото по труда

В качеството си на съвместна институция Jobcenter Dortmund не провежда самостоятелно обучение. Въпреки това съществуват възможности за обучение като младши служител за работа в Jobcenter Dortmund чрез двамата спонсори - Федералната агенция по заетостта и град Дортмунд.

Федералната агенция по заетостта (BA) предлага следните възможности за обучение и следване:

  • Обучение по управление на пазара на труда (B.A.) или консултиране за образование, кариера и заетост (B.A.) във Висшето училище по приложни науки към Федералната агенция по заетостта (HdBA)
  • Практика като специалист по услуги на пазара на труда

Град Дортмунд предлага следните възможности за обучение и следване:

  • Администратор (държавен служител от среден ранг) за работа в Бюрото по труда в Дортмунд
  • Бакалавър по право (LL.B) за работа в Бюрото по труда в Дортмунд
.
Тази статия беше ли ви полезна?