Съвети за самотни родители и техните семейства / деца

Специалното положение на самотните родители има индивидуално въздействие върху възможностите им за навлизане на пазара на труда. Възможни пречки, както и допълнителните усилия за полагане на грижи за непълнолетни деца, също могат да бъдат възможна липса на квалификация от страна на съответния родител или настойник.

Центърът за работа ви подкрепя като самотен родител в дългосрочен план, като отчита вашите интереси и ресурси. Всеобхватна гама от помощ, която отговаря на конкретните обстоятелства, създава основата за подобряване на професионалната квалификация. 
Ако се интересувате, моля, свържете се с вашия консултант в центъра за работа.

Интересувате ли се от чиракуване, но нямате възможност да го завършите на пълен работен ден? The Представител за равни възможности на пазара на труда (BCA) в центъра за работа, Г-жо Herweg-Zaide, с удоволствие ще Ви подкрепи и посъветва в това отношение. Той работи за намаляване на недостатъците на пазара на труда и подкрепя, наред с други неща. (Самотни) родители, придобиващи устойчива професионална квалификация.

Тази статия беше ли ви полезна?
Phone
Gabi Herweg-Zaide | Chancengleichheit am Arbeitsmarkt
0231 842-1572jobcenter-dortmund.bca@jobcenter-ge.de