Вашият личен съветник в центъра за работа

Като клиент: в центъра за работа ще имате постоянно лице за контакт, което ще ви придружава по вашия индивидуален път обратно към пазара на труда. В зависимост от това къде се намирате и как изглеждат вашите нужди, поддръжката също може да се промени. 

Причината за това е, че нашият персонал е специализиран в съответните проблеми на клиентите и следователно може да ви предложи компетентни съвети във вашата ситуация. Ако z. Ако например целите по-нататъшно обучение, „Екипът FbW“ (насърчаване на професионалното развитие) ще ви посъветва. 

Също така има специални екипи за продължително безработни, самостоятелно заети лица, рехабилитатори или хора без постоянно пребиваване.

Pin
Вашият отговорен специалист по консултиране във вашето местоположение в центъра за работа. Все още не знаете местоположението на вашия отговорен център за работа? Намери го сега.