Integreat - Местната и многоезична интеграционна платформа за имигранти

Integreat е многоезично цифрово приложение, което ви предоставя като нов имигрант местна информация и се използва от общините точно за тази цел. Като човек, пристигащ във вашия град, можете да получите цялата необходима информация на вашия местен език възможно най-бързо - и всичко това без постоянен достъп до интернет и объркващ хаотичен хаос.

Тази статия беше ли ви полезна?