Детски надбавки (KiZ)

В допълнение към детските надбавки семействата с ниски доходи могат да получават и така наречената детска надбавка (KiZ). Правото на KiZ може да означава, че нуждата на вашето семейство от помощ може да бъде прекратена. 

В допълнение към детските надбавки можете да кандидатствате за KiZ от вашия офис за семейни помощи. Цялата важна информация за KiZ може да бъде намерена на Преглед на финансовите семейни обезщетения

С “KiZ-Lotsen” на Федералната агенция по заетостта можете да разберете дали имате право на KiZ.

Тази статия беше ли ви полезна?