да поискате по-дълго отсъствие от мястото на пребиваване

Като получател на обезщетение за безработица II по принцип сте длъжен да останете по местоживеене или да бъдете на разположение на Бюрото по труда.

Ако планирате по-дълго отсъствие от местоживеенето си (технически термин: местно отсъствие), например пътуване, моля, посъветвайте се предварително с вашия консултант.

Можете удобно да кандидатствате за местна липса по телефона в компетентното за вас бюро по труда.

Тази статия беше ли ви полезна?
Pin
Вашият отговорен специалист по консултиране във вашето местоположение в центъра за работа. Все още не знаете местоположението на вашия отговорен център за работа? Намери го сега.