Кандидатствайте за по-дълго отсъствие от местоживеенето си

Като бенефициент: във фон Arbeitslosengeld II по принцип сте задължени да останете в местоживеенето си или да сте на разположение за центъра за работа.
  
В случай, че отсъствате от местоживеенето си за дълъг период от време (Технически термин: отсъствие от местоположение)Ако планирате пътуване, моля, говорете с вашия съветник предварително. 

Можете да кандидатствате за отсъствие от мястото удобно по телефона на вашето отговорно място в центъра за работа.

Pin
Вашият отговорен специалист по консултиране във вашето местоположение в центъра за работа. Все още не знаете местоположението на вашия отговорен център за работа? Намери го сега.