Просрочени задължения за наем

Просрочените задължения за наем могат да ви създадат значителни трудности като получател на социални помощи. Много наемодатели не толерират закъснения в плащанията и в такива случаи могат да прекратят договора за наем.

Ако имате проблеми с плащането на наема, съветваме ви да се свържете с нас възможно най-скоро. За да се избегне евентуална заплаха от бездомност, при определени обстоятелства Бюрото по труда може да поеме съществуващи или възникнали задължения за наем като заем. Въпреки това трябва да подадете молба до Бюрото по труда да поеме дълга ви за наем. По правило то се поема само ако е оправдано и например има опасност да загубите жилището си. Важно е също така да се предположи, че жилищната площ е подходяща.

Тази статия беше ли ви полезна?
Phone
Нашата услуга телефон на клиента можем да организираме: (0231) 842-1110