Дългове

Дългът може да бъде много тежък.

Причините за дълговете могат да бъдат разнообразни. Например неочаквана безработица или заболяване могат да доведат до дългове. Много е трудно да се намалят дълговете при малък доход. В тази ситуация може да ви помогне професионално консултиране за дългове.

Ако имате проблеми с дългове, можете да се свържете с нашия център за телефонни услуги на 0231 842 1110. След това екипът за социална работа ще се свърже с вас за допълнителни съвети. Социалните работници ще обсъдят и проучат с вас проблема с дълга и ще анализират състоянието на дълга ви. След това те решават дали е необходимо основно или интензивно консултиране и привличат другите сътрудничещи центрове за консултиране на дългове.

Тази статия беше ли ви полезна?