Обезщетение за жилище

Жилищната помощ е държавна субсидия за наем или за разходите за жилище, обитавано от собственика. Тази субсидия е на разположение на хора с ниски доходи.

При определени обстоятелства може да имате право на жилищна помощ като получател на обезщетение за безработица II - а именно, ако жилищната помощ може да прекрати вашата нужда от помощ или нуждата от помощ на цялата ви група нуждаещи се (евентуално заедно с добавката за дете).

Центърът за работа има за цел да прекрати получаването на обезщетения, ако това е възможно. Затова може да ви помолят да проверите дали имате право на жилищни помощи.

Можете да подадете молба за жилищна помощ в община Дортмунд. Повече информация можете да намерите на уебсайта на град Дортмунд.

Тази статия беше ли ви полезна?
Phone
Нашата услуга телефон на клиента можем да организираме: (0231) 842-1110