Jobcenter Logo

Заявление за Дортмунд проход

Моля попълнете всички полета

* За идентификация имаме нужда от вашата BG-Nummer

Всеки член на възраст повече от четири години, общността на търсенето се нуждае от собствена паспорт Дортмунд. С помощта на тази молба, ние ви предостави Дортмунд минава за целия си общност от нужда.

Забележка: Дортмунд-прохода ще бъде изпратена. Времето за обработка е два работни дни плюс. Продължителност на пост пратка.