Обучение на непълно работно време

Професионалната квалификация е много важна за професионалната интеграция и значително намалява риска от безработица. Въпреки това за хората със семейни задължения или в специални условия често е особено трудно да реализират желанието си за професионално обучение.

Интересувате ли се от обучение, но нямате възможност да се занимавате с него на пълен работен ден?

Пълномощникът за Равните възможности на пазара на труда (BCA) в Бюрото по труда, г-жа Хервег-Зайде, с удоволствие ще ви окаже подкрепа и ще ви посъветва. Тя се ангажира с намаляването на неравностойното положение на пазара на труда и подкрепя, наред с другото, (самотни) родители в придобиването на устойчива професионална квалификация, например с задочно професионално обучение. BCA предлага също така целенасочени индивидуални и групови консултации за заинтересовани клиенти на Бюрото по труда в Дортмунд по теми, свързани с бременността, грижите за деца и др.

.
Тази статия беше ли ви полезна?