Jobcenter Logo
Начална страницаRight ArrowФинансова помощRight ArrowмобилностRight ArrowПопуляризиране на лек автомобил

Автомобил/пътнически автомобил: Субсидиране на разходите за придобиване

При определени обстоятелства Бюрото по труда може да подпомогне финансово необходимото закупуване на автомобил. Закупуването на автомобил може да се наложи във връзка с постъпването на работа: Например, ако работодателят се съгласи да ви наеме при условие, че разполагате със собствен автомобил, или ако доказано не можете да стигнете до новата си работа без собствен автомобил. В такива случаи бюрото по труда може да провери дали разходите са покрити. Важно; моля, свържете се с личния си консултант (напр. агенция по заетостта, мениджър на случай) и поговорете с него за плановете си - задължително преди да закупите автомобила.

Това е обезщетение от така наречения "бюджет за настаняване" - няма законово право на него. За повече информация се обърнете към консултанта на Бюрото по труда.

Тази статия беше ли ви полезна?
Pin
Вашият отговорен специалист по консултиране във вашето местоположение в центъра за работа. Все още не знаете местоположението на вашия отговорен център за работа? Намери го сега.