ход

Ако искате да се преместите, моля, свържете се с нас предварително по телефона или имейл. Центърът за работа проверява дали преместването е необходимо и размерът на новия наем (включително допълнителни разходи) е подходящ. 

Можем да поемем и определени разходи във връзка с преместване (разходи за преместване, заем за депозит под наем). За да използвате тези услуги, ви е необходимо писмено съгласие за преместването. Можете да направите това само предварително, т.е. H. преди сключването на (нов) договор за наем.
  

За да кандидатствате за преместване, моля, изпратете ни следните документи (попълнени):


Моля, помислете и за прекратяването и спазването на срока на предизвестие на предишния ви договор за наем. Ако искате да се преместите в друг град и да продължите да получавате обезщетения по SGB II, центърът за работа във вашето бъдещо местожителство ще провери целесъобразността на новия наем. Щастливи сме да ви помогнем в този случай и да ви посъветваме при преместването ви в друг град.

Тази статия беше ли ви полезна?
Phone
Нашата услуга телефон на клиента можем да организираме: (0231) 842-1110