Кредити за депозит под наем

Ако вашият нов договор за наем предвижда депозит, който не можете да платите със собствени ресурси, центърът за работа може да авансира сумата за вас под формата на заем.

Важно е обаче да вземете заема предварително, т.е. H. Кандидатствайте в центъра за работа, преди да подпишете новия договор за наем.

Допълнителна информация можете да намерите в заглавието "Преместване".

Phone
Нашата услуга телефон на клиента можем да организираме: (0231) 842-1177