Заем за депозит за наем

Ако новият ви договор за наем предвижда депозит, който не можете да платите със собствени средства, Бюрото по труда може да ви отпусне сумата под формата на заем.

Най-вече е важно да подадете предварително заявление за заем в Бюрото по труда, т.е. преди да подпишете новия договор за наем.

По-подробна информация можете да намерите в рубриката "Преместване в друго жилище".

Тази статия беше ли ви полезна?
Phone
Нашата услуга телефон на клиента можем да организираме: (0231) 842-1110