Заем за специални нужди

При особени обстоятелства може да се окаже, че имате нужда, която не можете да покриете със стандартното си обезщетение или със спестяванията си.
Такава неизбежна необходимост може да възникне например поради загуба, повреда или кражба. В такава спешна ситуация обезщетението в натура или паричното обезщетение може да бъде предоставено като заем.

Трябва да изплатите заема. Това става чрез изплащане на десет процента по-малко от стандартните ви нужди всеки месец (прихващане).
Няма законово право на заем. Заемът е абсолютно изключение, което винаги е свързано с дълг за вас.Интересът на бюрото по труда е да избегне дълг за вас, ако е възможно. Затова бюрото по труда винаги проверява дали не е възможно друго решение, което да покрие нуждите ви.

Тази статия беше ли ви полезна?
Phone
Нашата услуга телефон на клиента можем да организираме: (0231) 842-1110