Управление на случаи

Ръководството на случай в Бюрото по труда в Дортмунд ви подкрепя като клиент, ако сте били безработни повече от две години без прекъсване (дългосрочно безработни) и през това време сте получавали обезщетения от Бюрото по труда заедно с други нуждаещи се лица (т.нар. дългосрочни получатели на обезщетения).

С целенасочени и чести контакти работите заедно върху начина, по който да живеете независимо от помощите на SGB II заедно с нуждаещата се от тях общност. В атмосфера на доверие и с помощта на индивидуално консултиране се разкриват евентуални лични или здравословни трудности, които досега са ви пречили да започнете работа.

Следователят ви ще определи заедно с вас отделните стъпки на вашата индивидуална стратегия. Тук се контролира и координира, а след това се оценява помощта, която се предоставя и от други страни (напр. консултиране за дългове).

Тази статия беше ли ви полезна?
Pin
Вашият отговорен специалист по консултиране във вашето местоположение в центъра за работа. Все още не знаете местоположението на вашия отговорен център за работа? Намери го сега.