Jobcenter Logo
Начална страницаRight ArrowФинансова помощRight ArrowДоход на гражданинаRight ArrowСтандартно обезщетение & Заявление

Стандартно обезщетение & Заявление

Така нареченият "Regelsatz" (стандартен процент) включва сумата, която ви се превежда от бюрото по труда за осигуряване на основните ви нужди.

Тази фиксирана сума включва разходите за храна, лична хигиена, облекло, стоки за бита, енергия за бита (електричество) и нужди от ежедневието (напр. за участие в културния и социалния живот). Пълният размер на стандартната ставка се изплаща на самотни лица, самотни родители и лица, чийто партньор е непълнолетен.

От 1 януари 2023 г. доходът на гражданина замества обезщетението за безработица II. Прилагат се месечните стандартни обезщетения:

Самотно живеещи лица или самотни родители502 €
Двойки (на партньор) в BG*, ако и двамата са пълнолетни451 €
18- до 24-годишни в BG* на родителите402 €
14- до 17-годишниДеца на възраст от 6 до 13 години348 €
Деца до 5 години318 €
Деца в пълна възраст в институции (съгласно SGB XII)360 €

*Общност на потребностите

Лица, които вече получават обезщетения от Бюрото по труда в Дортмунд и имат известие за одобрение за 2023 г., автоматично ще получат по-високите стандартни ставки. Не е необходимо да подават отделно заявление за отпускане на помощи за граждани.

Въпреки че вече сте подали заявление и все още не сте получили решение към този момент, корекцията ще се извърши автоматично (решенията ще бъдат изпратени през първата седмица на януари 2023 г.).

За ново заявление за помощи, моля, подгответе следните документи:

 • Видална лична карта или валиден паспорт
 • Доказателство за размера на разходите за настаняване (наем и допълнителни разходи, напр. под формата на договор за наем, Справка за наемодателя:вътре или подобно. Ä.
 • Банковите Ви извлечения от последните три месеца (без пропуски и подредени) - на всички сметки и всички лица (също и онлайн сметки, напр. PayPal и кредитни карти, интернет борси, като eBay, MyHammer/ Autoscout24 и др.)
 • Ако нямате банкова сметка: доказателство, че не може да бъде открита сметка
 • Ако е налична: Доказателство за кредитни салда по спестовни сметки
 • Доказателство за здравното ви осигуряване (напр. под формата на здравноосигурителна карта, удостоверение за членство в здравноосигурителна компания или подобно)
 • Номер на социално осигуряване
 • Ако имате деца: Доказателство за получаване на детски надбавки
 • Доказателство за разходите за отопление
 • Ако разполагате с такива: Лична карта на лице с тежко увреждане

Някои лица трябва да представят допълнително следните документи:

 • За чуждестранни кандидати: паспорт за удостоверяване на статута на пребиваване
 • За деца над 16 години: За разведени и несемейни деца: удостоверения за завършено образование
 • За деца на възраст над 16 години: Споразумения за издръжка, доказателство за аванс за издръжка
 • Ако имате автомобил: Свидетелство за регистрация на моторно превозно средство и документ за застраховка на моторното превозно средство

Ако искате да подадете молба за обезщетение за безработица II, моля, първо се свържете с нас по телефона. Ние ще Ви посъветваме как да подадете заявлението - индивидуално за Вашата ситуация.

Алтернативно имате възможност да подадете опростено заявление за обезщетение за безработица II на уебсайта на Федералната агенция по заетостта. Препоръчваме Ви обаче първо да се свържете с нас по телефона.

Съвети: Начин на попълване на инструкциите на разбираем немски език може да намерите в зоната за изтегляне.

Съвети: С "дигитален пилот" на уебсайта на Федералната агенция по заетостта можете бързо и лесно да проверите онлайн дали имате право на обезщетение за безработица II.

Съвети: В зоната за изтегляне можете да намерите заявление за продължаване на одобрението на обезщетенията за осигуряване на препитание съгласно книга II на Социалния кодекс (SGB II).

Тази статия беше ли ви полезна?
Phone
Нашата услуга телефон на клиента можем да организираме: (0231) 842-1110