Jobcenter Logo
Начална страницаRight ArrowФинансова помощRight ArrowДоход на гражданинаRight ArrowСтандартно предимство и приложение

Стандартно предимство и приложение

Така нареченото стандартно обезщетение включва сумата, която ви се превежда от центъра за работа за осигуряване на вашите основни нужди. 

Тази еднократна сума включва разходи за храна, лична хигиена, облекло, предмети от бита, битова енергия (електричество) и нуждите на ежедневието (напр. За участие в културен и социален живот). Самотните, самотните родители и хората, чийто партньор: е непълнолетен, получават пълното стандартно изискване. 

В момента (от 1 януари 2021 г.) нуждаещите се от помощ получават следните месечни стандартни обезщетения:

Самотни или самотни родители446 евро
Двойки (на партньор: в) в BG *, ако и двамата са пълнолетни401 евро
18- до 24-годишни в BG на родителите *357 евро
14 до 17 годишни в BG *373 евро
Деца от 6 до 13 години309 евро
Деца до 5 години283 евро
Възрастни възрастни в институции (съгласно SGB XII)357 евро

* Общност на нуждите

  

Моля, подгответе следните документи, когато кандидатствате:

 • Валидна лична карта или валиден паспорт
 • Наемодател: интериорен сертификат (като доказателство за текущите наемни и допълнителни разходи)
 • Копие от вашия договор за наем
 • Вашите банкови извлечения за последните три месеца (без пропуски)
 • Ако нямате банкова сметка: доказателство, че не може да бъде създадена сметка
 • Ако е налично: Доказателство за кредит по спестовни сметки
 • Здравноосигурителна карта
 • номер на пенсионно осигуряване
 • Ако имате деца: Доказателство за детски надбавки
 • Доказателство за разходи за отопление
 • Ако е налице: Деактивирана карта
   

Някои хора трябва да представят и следните документи:

 • За чуждестранни кандидати: паспорт за проверка на статута на пребиваване
 • За деца над 16 години: училищни свидетелства
 • В случай на развод и извънбрачни деца: договорености за издръжка, доказателства за авансови плащания за издръжка
 • Ако имате кола: регистрация на превозно средство и документи за застраховка на МПС

  

Ако искате да кандидатствате за обезщетение за безработица II, първо се свържете с нас по телефона. Съветваме ви как можете да подадете заявление - индивидуално за вашата ситуация. 

Като алтернатива имате възможност да подадете опростено заявление за обезщетение за безработица II на уебсайта на Федералната агенция по заетостта. Препоръчваме обаче първо да се свържете с нас по телефона.

Бакшиш: Инструкции за попълване на лесно разбираем немски език можете да намерите в областта за изтегляне.

Бакшиш: С „цифровия справочник“ на уебсайта на Федералната агенция по заетостта можете бързо и лесно да проверите онлайн дали имате право на обезщетение за безработица II.

Тази статия беше ли ви полезна?
Phone
Нашата услуга телефон на клиента можем да организираме: (0231) 842-1110