Jobcenter Logo
Начална страницаRight ArrowФинансова помощRight ArrowДоход на гражданинаRight ArrowСтандартно обезщетение & Заявление

Стандартно обезщетение & Заявление

Така наречената "стандартна ставка" е сумата, която ви се изплаща от бюрото по труда, за да покрие основните ви нужди.

Тази фиксирана сума включва разходите за храна, лична хигиена, облекло, домакински вещи, енергия за домакинството (електричество) и нуждите на ежедневието (напр. за участие в културния и социалния живот). Пълният размер на стандартната ставка се изплаща на самотни хора, самотни родители и хора, чийто партньор е непълнолетен.

От 1 януари 2024 г. Месечните стандартни обезщетения ще се прилагат от 1 януари 2024 г:

Самотни лица или самотни родители563 евро
Двойки (на партньор) в общо домакинство*, ако и двамата са пълнолетни506€
Младежи на възраст от 18 до 24 години в съвместно домакинство на техните родители*451€
Младежи на възраст от 14 до 17 годиниДеца на възраст от 14 до 17 години в съвместното домакинство на родителите*471€
Деца на възраст от 6 до 13 години390€Деца на възраст до 5 години357€ €
Лица в пълна възраст в институции (съгласно SGB XII)451€

*Общност на потребностите

Лица, които вече получават помощи от Бюрото по труда в Дортмунд и имат известие за одобрение за 2024 г., автоматично ще получат по-високите стандартни ставки. Не е необходимо да подавате отделно заявление за получаване на помощи за граждани.

Даже ако вече сте подали заявление и все още не сте получили уведомление, корекцията ще се извърши автоматично (уведомленията ще бъдат изпратени през първата седмица на януари 2024 г.).

Как се определят стандартните изисквания? Повече информация по този въпрос можете да намерите във Федералното министерство на труда и социалните въпроси (BMAS).

За ново заявление за обезщетения, моля, подгответе следните документи:

 • Видална лична карта или валиден паспорт
 • Доказателство за размера на разходите за настаняване (наем и допълнителни разходи, напр. под формата на договор за наем, удостоверение от наемодателя или подобно).
 • Банковите Ви извлечения за последните три месеца (пълни и подредени) - за всички сметки и всички лица (включително онлайн сметки, напр. PayPal и кредитни карти, интернет борси като eBay, MyHammer/ Autoscout24 и др.)
 • Ако нямате банкова сметка: доказателство, че не може да бъде открита сметка
 • Ако е налична: Доказателство за кредитни салда по спестовни сметки
 • Доказателство за здравното ви осигуряване (напр. под формата на здравноосигурителна карта, удостоверение за членство в здравноосигурителна каса или друго подобно)
 • Номер на социално осигуряване
 • Ако имате деца: Доказателство за получаване на детски надбавки
 • Доказателство за разходите за отопление
 • Ако разполагате с такива: Удостоверение за лице с увреждания

Някои лица трябва да представят и следните документи:

 • За чуждестранни кандидати: Актуално потвърждение за регистрация и актуално разрешение за пребиваване
 • За деца над 14 години: За разведени и несемейни деца: Удостоверения за завършено образование
 • : Споразумения за издръжка, доказателство за авансови плащания за издръжка
 • Ако имате автомобил: Ако желаете да подадете молба за гражданска помощ, моля, първо се свържете с нас по телефона

Ако желаете да подадете молба за гражданска помощ, моля, свържете се с нас по телефона. Ние ще Ви посъветваме как да подадете молба - съобразена с Вашата ситуация. Можете също така да подадете заявление за гражданска надбавка онлайн на адрес jobcenter.digital на адрес Заявете гражданска надбавка онлайн.

Иначе имате възможност да подадете опростено заявление за гражданска надбавка на уебсайта на Федералната агенция по заетостта. Препоръчваме Ви обаче първо да се свържете с нас по телефона.

 • Съвети: Инструкции за попълване на разбираем немски език можете да намерите в зоната за изтегляне.
 • Съвети: С "дигитален асистент" на уебсайта на Федералната агенция по заетостта (стартира автоматично в долния десен ъгъл) можете бързо и лесно да проверите онлайн дали имате право на гражданска надбавка.
 • Tip:За гражданска надбавка можете да кандидатствате онлайн. Можете да намерите онлайн заявлението и цялата необходима информация на jobcenter.digital на адрес Приложение за гражданска надбавка онлайн. Можете също така да подадете заявлението за продължаване на разрешението (WBA) за обезщетения за осигуряване на препитание в съответствие с Втора книга на Германския социален кодекс (SGB II) онлайн или да го намерите в зоната за изтегляне.
 • .

  Тази статия беше ли ви полезна?
  Phone
  Нашата услуга телефон на клиента можем да организираме: (0231) 842-1110