Jobcenter Logo
Начална страницаRight ArrowФинансова помощRight ArrowмобилностRight ArrowУсловия за притежаване на автомобил

Условия за притежаване на автомобил

Като получател на помощи за граждани, по принцип имате право да притежавате автомобил, ако това е разумно.

Разумна означава, че стойността на автомобила е в рамките на законоустановените ограничения на активите за получателите на помощи за граждани. Дали автомобилът ви се счита за целесъобразен, се проверява от служителя по обезщетенията в бюрото по труда, когато подавате молба за обезщетение за безработица.

Ако имате някакви въпроси, нашата служба за обслужване на клиенти с удоволствие ще ви помогне по телефона.

Разходите, които правите за автомобила си (напр. разходи за гориво, данъци, ремонти и др.), не се покриват от бюрото по труда.) не се покриват от бюрото по труда или трябва да бъдат поети от вас като част от вашите редовни обезщетения.

Тази статия беше ли ви полезна?
Phone
Нашата услуга телефон на клиента можем да организираме: (0231) 842-1110