Jobcenter Logo

Новини
Изберете тема

Портал за помощ за бежанци от Украйна

26 септември 2022 г.

Порталът за помощ на федералното правителство "Germany4Ukraine" е централната, цифрова точка за контакт за украинските бежанци с услуги за подкрепа за безпроблемно начало и по-дългосрочен престой в Германия. На адрес www.germany4ukraine.de е налична изчерпателна информация и услуги на няколко езика: украински, руски, английски и немски. Цялото съдържание на Porta е достъпно както чрез уебсайта, така и чрез мобилно приложение, достъпно за изтегляне от популярните магазини за приложения.

Платформата обединява широк набор от актуална информация по теми като влизане, връщане, здравеопазване, търсене на работа, възможности за обучение, настаняване, услуги за подкрепа на семейството и децата, както и предложения за мобилност и свободно време. Чрез интегрираната на началната страница "Germany4Ukraine-Losten" потребителите могат бързо и лесно да получат достъп до търсената от тях информация по пътека от предварително зададени въпроси и отговори. Предлаганата на портала информация непрекъснато се оптимизира и разширява.

Понастоящем порталът може да се използва, наред с другото, за подаване на заявление за електронно разрешение за пребиваване. Освен това е интегрирана онлайн услуга за подаване на заявления за участие в интеграционни курсове.

Тази статия беше ли ви полезна?