Jobcenter Logo

Новини
Изберете тема

Портал за помощ за бежанци от Украйна

26 септември 2022 г.

Порталът за помощ на германското правителство "Germany4Ukraine" е централната, цифрова точка за контакт за украинските бежанци с услуги за подкрепа за безпроблемен старт и по-дългосрочен престой в Германия. На адрес www.germany4ukraine.de е налична изчерпателна информация и услуги на няколко езика: украински, руски, английски и немски. Цялото съдържание на Porta е достъпно както чрез уебсайта, така и чрез мобилно приложение, което може да бъде изтеглено от най-популярните магазини за приложения.

Платформата обединява широк набор от актуална информация по теми като влизане, връщане, здравеопазване, търсене на работа, възможности за обучение, настаняване, услуги за подкрепа на семейства и деца, както и мобилност и дейности за свободното време. Чрез интегрираната на началната страница "Germany4Ukraine-Losten" потребителите могат бързо и лесно да получат достъп до търсената от тях информация, като следват пътека от предварително зададени въпроси и отговори. Информацията, предлагана на портала, непрекъснато се оптимизира и разширява.

Понастоящем порталът може да се използва, наред с другото, за подаване на заявление за електронно разрешение за пребиваване. Освен това е интегрирана и онлайн услуга за кандидатстване за участие в интеграционни курсове.

Тази статия беше ли ви полезна?