Jobcenter Logo

Новини
Изберете тема

Сертификатът на AU все пак трябва да бъде представен в бюрото по труда

09 януари 2023 г.

От началото на януари 2023 г. работодателите ще трябва да извличат по електронен път от здравноосигурителните каси данните за неработоспособността на своите служители. След това служителите ще трябва само да "съобщават за заболяване", без да са законово задължени да представят удостоверение за неработоспособност (УНБ).

Тази промяна обаче не се отнася за клиентите на бюрата по труда. Те трябва да продължат да представят AUB в бюрото по труда в случай на заболяване или неработоспособност. Едва най-рано от 1 януари 2024 г. бюрата по труда ще имат законово право да извличат АУБ и по електронен път от здравноосигурителните фондове.

Можете да подадете АУБ и по електронен път. Най-лесният начин да направите това е чрез онлайн портала jobcenter.digital (Все още нямате данни за достъп? Просто поговорете с нас на следващото Ви посещение - с удоволствие ще Ви ги раздадем директно). Можете също така да използвате формуляра за контакт на нашия уебсайт, за да изпратите своя АУБ.

Тази статия беше ли ви полезна?
Phone
Нашата услуга телефон на клиента можем да организираме: (0231) 842-1110