Jobcenter Logo

Новини
Изберете тема

Сертификатът на AU все пак трябва да бъде представен в бюрото по труда

09 януари 2023 г.

От началото на януари 2023 г. работодателите ще трябва да извличат по електронен път от здравноосигурителните каси данните за неработоспособността на своите служители. Тогава служителите ще трябва само да "съобщават за заболяване", без да са задължени по закон да представят удостоверение за неработоспособност (AUB).

Тази промяна обаче не се отнася за клиентите на бюрата по труда. Те трябва да продължат да подават AUB в бюрото по труда в случай на заболяване или неработоспособност. Най-рано от 1 януари 2024 г. бюрата по труда ще имат право да получават АУБ от здравноосигурителните каси и по електронен път.

Можете да подадете АУБ и в цифров вид. Най-лесният начин да направите това е чрез онлайн портала jobcenter.digital (Все още нямате данни за достъп? Просто се обърнете към нас по време на следващото си посещение - с удоволствие ще ви ги раздадем директно). Можете също така да използвате формата за контакт на нашия уебсайт, за да изпратите своя AUB.

Тази статия беше ли ви полезна?
Phone
Нашата услуга телефон на клиента можем да организираме: (0231) 842-1110