Jobcenter Logo

Новини
Изберете тема

Доходи на гражданина: НОВО - Изчислете обезщетенията онлайн сега

18 юли 2023 г.

От 1 юли 2023 г. увеличените надбавки ще се прилагат за всички граждани, които получават доходи и също така получават надбавки за граждани. С новия калкулатор на освободената сума от Центъра за услуги SGB II можете бързо и без задължения да изчислите личната си освободена сума.

Моля, имайте предвид, че калкулаторът на обезщетението не замества официалното определяне на обезщетенията от бюрото по труда. Калкулаторът на необлагаемия минимум служи само като първоначално ръководство. Правнообвързващото изчисление се извършва единствено от бюрото по труда.

Тази статия беше ли ви полезна?
Phone
Нашата услуга телефон на клиента можем да организираме: (0231) 842-1110