Съвети за бежанците

Като бежанец с признат статут на пребиваване съгласно раздел 25, параграфи 1-3 и параграф 5 от Закона за пребиваване и пребиваващи в Дортмунд, ще получите помощ за професионална интеграция и осигуряване на средства за препитание в така наречения „Интеграционен пункт“.

Служителите на „Точка за интеграция“ говорят арабски, турски, английски, френски, испански, персийски, Haussa, Джерма и Мина и в много случаи могат да предложат първоначална консултация на родния си език. 

Ако изискванията са изпълнени, те предават заявленията за обезщетение за безработица II, предоставят подкрепа за заявлението и обработват вашите заявления за обезщетения за SGB II.

В агенцията по заетостта изчерпателно се записват съществуващите училищни знания и професионалният опит, придобити в страната на произход. Персоналът ще ви посъветва относно процедурата за признаване на образователни и професионални квалификации, получени в чужбина и ще ви даде възможност да участвате в езикови курсове (курсове по немски език), както и други мерки за професионална интеграция в работата и обучението. Раздавате оферти за работа и ви поставяте като кандидат.

Phone
Integration Point
Steinstraße 39 44147 Dortmund
0231 842-9531