Съвети за бежанци

Като бежанец с признат статут на пребиваване съгласно чл. 25, ал. 1-3 и ал. 5 от Закона за пребиваването и с местожителство в Дортмунд можете да получите помощ за професионална интеграция и осигуряване на препитание в така наречения "Интеграционен пункт".

Служителите в "Интеграционната точка" говорят арабски, турски, английски, френски, испански, персийски, хауса, джерма и мина и в много случаи могат да предложат първоначална консултация на майчиния език.

Ако изискванията са изпълнени, те раздават молби за обезщетения на граждани, съдействат при кандидатстването и обработват молбите Ви за обезщетения по SGB II.

В службата по заетостта изчерпателно се регистрират съществуващите училищни знания и професионален опит, придобити в страната на произход. Служителите Ви консултират относно процедурите за признаване на придобитите в чужбина образователни и професионални квалификации и Ви улесняват в участието в езикови курсове (курсове по немски език) и други мерки за професионална интеграция в сферата на труда и обучението. Те ви раздават предложения за работа и ви класират като кандидат за работа.

Тази статия беше ли ви полезна?
Phone
Integration Point
0231 842-9531