Съвети за бежанци

Като бежанец с признат статут на пребиваване в съответствие с член 25, параграфи 1-3 и параграф 5 от Закона за пребиваването и с място на пребиваване в Дортмунд ще получите помощ за професионална интеграция и осигуряване на препитание в така наречения "Интеграционен пункт". 

Служителите на "Интеграционния център" говорят арабски, турски, английски, френски, испански, персийски, хауса, джерма и мина и в много случаи могат да предложат първоначални консултации на майчиния език. 

Ако изискванията са изпълнени, те раздават заявленията за обезщетение за безработица II, оказват съдействие при подаването на заявлението и обработват заявленията ви за обезщетения по SGB II.

При назначаването на работа се отчитат изчерпателно наличните знания в училище и професионалният опит, придобит в страната на произход. Служителите ще ви консултират относно процедурите за признаване на придобитите в чужбина образователни и професионални квалификации и ще ви улеснят в участието в езикови курсове (курсове по немски език) и други мерки за професионална интеграция в работата и обучението. Те ви раздават предложения за работа и ви класират като кандидат.

Тази статия беше ли ви полезна?
Phone
Integration Point
0231 842-9531